Tevékenységi körök

Lakossági- és közületi kommunális, építési-, szelektív-,
zöldhulladék begyűjtése és szállítása, lomtalanítás lebonyolítása


A hulladékgyűjtés és szállítás fő tevékenységi köre a Vecsési Városgondnoknak. Folyamatos fejlesztésekkel, gazdagodó technikai háttérrel 1991 óta állunk a lakosság és a közületek szolgálatára Vecsés város tisztaságának megóvásáért. A Városgondnok kiemelt hangsúlyt fektet a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás fellendítésére Vecsésen.

A város intézményeiben karbantartási, takarítási és felújítási munkálatok

 

A Vecsési Városgondnok folyamatosan látja el Vecsés város intézményeinek és egyéb ingatlanjainak műszaki és egyéb karbantartási feladatait.  E munkák elvégzése a folyamatos ingatlanhasználat és a környezeti hatások igénybevétele miatt elengedhetetlen feladata a Városgondnoknak.

Iskolai papírgyűjtés koordinálása
 

A környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét nem lehet elég korán átadni az újabb generációknak. Az évente rendszeresen szervezett iskolai papírgyűjtés egy örömteli, gyakorlati és közösségi módja a környezetevédelemnek.

 Városfejlesztési és üzemeltetési-karbantartási tevékenységek

 

 Különböző mély- illetve magasépítési munkálatok 

 

A Városgondnok feladatai között szerepel a közműépítés, szennyvízvezetékek kivitelezése, vízellátó rendszerek, vízvezetékek, vízelvezető árkok, csapadékcsatornák  és gázvezetékek építése is. Ebből adódóan a kisebb és nagyobb fejlesztési munkálatokban a Városgondnok jelentős részt vállal.

 

 Zöldterület gondozása
 

A környezetvédelemhez nem csak a tisztaság fenntartása, hanem zöld területek, parkok, terek megóvása, fenntartása és gyarapításai is hozzátartozik. A Városgondnok rendszeres teendői  közé tartozik e feladatok ellátása Vecsés városban és környékén.

 

 A helyi közutakon síkosság-mentesítése
 

Késő ősszel, valamint a téli időszakban is rendkívül fontos szempont a közlekedés biztonságának megóvása. A Városgondnok folyamatosan fejlődő, professzionális gépparkkal és jól képzett munkatárasival járul hozzá a a lefagyások és a havazás okozta nehézségek elhárításához.

 

A helyi buszjárat üzemeltetése

Egyéb városgondnoki feladatok ellátása

 

 Lakossági szemléletformálás, környezeti nevelés elősegítése

 

A gyermek és felnőtt lakosság körében népszerű rendezvények (pl. az évente megrendezésre kerülő Káposztafeszt) aktív szereplője a Városgondnok. A környezetvédelmi szemléletformálást nem lehet túl korán kezdeni. Gyermekek számára játékos formában, felnőttek részére pedig barátságos és informatív módon kerülnek átadásra a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek.