Gallybegyűjtés

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a gyűjtés két részletben valósul meg. 
A gallyak közterületekre való kihelyezését a szállítást megelőző 2 napon belül lehet megkezdeni az alábbi időpontokig:

 

2019. április 6-án, szombaton reggel 7 óráig
a vasúttól északra fekvő területen
(Felsőtelep és Falu)  

 

2019. április 13-án, szombaton 7 óráig
a vasúttól délre fekvő területen 
  (Andrássy, Halmi telep)

 

Kérjük, hogy a lakóhelyüknek megfelelő időpontban helyezzék ki a gallyakat az ingatlanok elé, ellenkező esetben nem áll módunkban azokat elszállítani, mivel a begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy végig. Az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat, vékony ágakat max. 1 m-es darabokra vágva szállítjuk el. Farönköket, tuskókat, gyökereket ne rakjanak ki!

 

A gallyakat kizárólag kötegelve, kis méretű, hozzáférhető, egymástól elkülönített, kézi erővel történő mozgatásra alkalmas kötegekbe rendezve tegyék ki, ezzel megkönnyítve a begyűjtést. A gallyak kötegelésénél kérjük ügyeljenek arra, hogy csak és kizárólag zsineg, vékony kötél használható, tehát műanyag huzallal vagy fém dróttal átkötegelt gallyakat nem hozunk el, mert annak átvételét partnerünk megtagadja!

 

Azokat az ágakat, gallyakat, amelyeket nem tudnak kötegelni a zöldhulladékos zsákba helyezzék ki majd április 16-tól.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak normál háztartási mennyiséget szállítunk el. 

A gallygyűjtés a tavaszi metszés során keletkező, zsákba nem gyűjthető zöldhulladékra vonatkozik.

Zöldhulladék begyűjtés

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 16-tól folyamatosan Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft. zöldhulladék begyűjtést végez Vecsés város területén.
A zöldhulladékot kizárólag átlátszó „Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.” felirattal ellátott, biológiailag lebomló műanyag zsákban szállítjuk el.

 

2019. április 16-tól (kedd) kerülnek elszállításra a zsákok


A kihelyezés rendje:

a vasúttól északra fekvő területen (Felsőtelep és Falu) 
hetente egy alkalommal keddenként 7 óráig, 

 

a vasúttól délre fekvő területeken (Andrássy, Halmi) 
hetente egy alkalommal csütörtökönként 7 óráig. 

 

A közterületre való kihelyezés a szállítást megelőző 1 napon belül történhet. A begyűjtést végző jármű minden utcában csak egyszer megy végig, így a határidőn túl kitett műanyag zsákokat nem áll módunkban elszállítani. Erről a tulajdonosoknak kell gondoskodni, mivel a közterületen a zsákok nem maradhatnak.

 

A zsákok továbbra is 200 Ft/db áron vásárolhatók meg az új ügyfélszolgálatunkon (Károly u. 2.)nyitvatartási időben, valamint a Polgármesteri Hivatal portáján.  Kérjük, hogy tartsák be a súlykorlátozást, egy zsákba max. 15 kg zöldhulladék kerülhet! A zsákba nagyobb ágakat és kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot nem szabad elhelyezni, csak falevelet, levágott füvet, kerti nyesedéket.

 

Kérjük, hogy a termelődött zöldhulladékot, leveleket ne a háztartási vegyes hulladékos gyűjtőedényekbe helyezzék el! 

 

A zöldhulladékok nehezek, a súlynövekedésből adódó rongálódásokkal kapcsolatos reklamációt a Városgondnok nem tudja elfogadni. A zöldhulladékos zsák használatát rendelet írja elő.