FÉLREÉRTÉSEK HELYETT...
Részletek pontosítása a júniusban megjelent tájékoztatónkkal kapcsolatban
 

 2016. június 22.

 A napokban egyes médiumok félreértelmezhető módon adták tovább a Vecsési Tájékoztatóban megjelent lakossági tájékoztatásunkat. Szeretnénk tisztába tenni a Vecsési Városgondnok hulladékbegyűjtésével és a szigorításokkal kapcsolatos félreértéseket.

 

A Városgondnok az elmúlt évek során mindvégig szem előtt tartotta a lakosság szempontjait a hulladékok gyűjtésének és hasznosításának tekintetében. Ennek eredménye a kiemelkedően jó kapcsolat és együttműködés a vecsési lakosokkal.  A Városgondnok az elmúlt évek alatt országos szinten kiemelkedő szolgáltatást végez Vecsésen a lakossági házhoz menő és intézményi szelektív hulladékgyűjtés tekintetében, valamint a zöldhulladékok begyűjtése és hasznosítása terén. 

 

A bekövetkezett központi szervezeti átalakítások eredményeképpen a Városgondok most nehéz helyzetben van, akárcsak a többi közszolgáltató. Azért küzd, hogy a megváltozott feltételek mellett is talpon tudjon maradni oly módon, hogy a hulladékszállítás korábbi minősége is megmaradhasson. A Városgondnok abban kérte a lakosság támogatását, hogy a korábbi díjfizetési elmaradásokat legyenek szívesek rendezni az érintettek, mivel az átmeneti több hónapos időszakban az elmaradások rendezéséből befolyó bevétel is szükséges a Városgondnok színvonalas és lakosságbarát munkájának finanszírozásához.

 

  1. A Városgondnok megkérte a lakosságot, hogy csak a kukaméretnek megfelelő mennyiségű hulladékot helyezze ki. Az edényzet minden egyes alkalommal ürítésre kerül. A megnövekedett hulladékot a már régóta adott, és a vecsési lakosok számára közismert módon, a hulladékgyűjtő sárga zsákokba kérjük kihelyezni az edényzet mellé. A sárga zsákokból bármennyi kihelyezhető. A vecsési intézmények és közületek számára van lehetőség arra is, hogy egyéni igényeiknek megfelelően akár heti többszöri hulladékelszállítást is kérjenek.
     
  2. A 6 hónapnál hosszabb szüneteltetés nem azt jelenti, hogy hosszabb időszakra nincs mód a szüneteltetésre, hanem a 6. hónap letelte után megújítani szükséges a szüneteltetést. Tehát van mód a 6 hónapnál hosszabb időszakra történő szüneteltetésre is.  
     
  3. Kedvezmények tekintetében nem csupán egyetlen, a 70 év felettiek számára fenntartott kedvezményt biztosítjuk.
    Van 50%-os kedvezményünk, valamint idén indult el a tartósan egyedülállók számára igényelhető kedvezményes méretű edényzet igénybevételének lehetősége.  Ez összesen három kedvezmény, ami igénybe vehető.

 

Reméljük, hogy sikerült eloszlatni azokat a félreértéseket, amelyek a napokban megjelentek különféle médiumokban.
Ahogyan eddig is, ezután is számítunk a vecsési lakosság együttműködésére és támogatására.